• Ngoại Ngữ A
 • Hiện tại chưa có lớp.
 • Ngoại Ngữ B
 • Tên lớp Học phí Số lượng Thời gian học Ngày bắt đầu Xem chi tiết
  LT A,B AV K113 1,200,000 0/25 2,4,6 (18h00'-20h15') 27/11/2017 Xem chi tiết
  LT A,B AV K114 1,200,000 1/25 3,5,7 (18h00'-20h15') 28/11/2017 Xem chi tiết
  LT AVNC K09 1,600,000 4/25 2,3,4,5,6 (18h00'-20h30') 04/12/2017 Xem chi tiết
  LT AVNC K10 1,600,000 0/25 Thứ 7 + CN 25/11/2017 Xem chi tiết
 • Tin Học B
 • Hiện tại chưa có lớp.
 • Ngoại ngữ đông phương
 • Hiện tại chưa có lớp.
 • Các Lớp Ngoại Khóa
 • Hiện tại chưa có lớp.
 • Chứng chỉ ứng dụng CNTT
 • Hiện tại chưa có lớp.
© 2013 Trung tâm Ngoại Ngữ Tin Học - Đại học Lạc Hồng - ĐT: 061.3951995 - Số lượt truy cập: 444,663